Отношения мужское и женское

249 East Pyne
Princeton, NJ 08544
Kontakt
Zawiera artykuły programowe, wywiady, recenzje i inne ważne teksty czołowych formalistów «złotego wieku» rosyjskiego i radzieckiego modernizmu. Zawiera prace W. Szkłowskiego, S. Eisensteina, J. Tynianowa, K. Malewicza. A. Gan. Sekcje tematyczne i wybory dla każdego autora poprzedzone są artykułami napisanymi specjalnie dla tej antologii przez wybitnych współczesnych uczonych.
Antologia zawiera artykuły programowe, wywiady, recenzje i inne ważne teksty czołowych formalistów «złotego wieku» rosyjskiego i radzieckiego modernizmu. Prezentowane są prace D. Wertowa, S. Tretiakowa, B. Eichenbauma, A. Rodczenki, W. Stepanowej. Rozdziały tematyczne książki i wybory poszczególnych autorów poprzedzone są artykułami napisanymi specjalnie dla tej antologii przez współczesnych badaczy.
Kolekcja ta zawiera artykuły programowe, wywiady, recenzje i inne ważne teksty czołowych formalistów «złotego wieku» rosyjskiego i radzieckiego modernizmu (lata 1920-1930). Prezentuje prace E. Lisickiego, R. Jakobsona, W. Meyerholda, O. Brika i W. Tatlina. Sekcje tematyczne książki i wybory poszczególnych autorów poprzedzone są artykułami napisanymi specjalnie dla tej antologii przez znanych współczesnych badaczy.
Wojny XX wieku zmieniły Rosję i ZSRR w kraj liter. Obowiązkowa służba wojskowa, powszechna umiejętność czytania i pisania oraz dobrze zorganizowana służba pocztowa sprawiły, że listy stały się główną formą komunikacji między służącymi a ich bliskimi. Masowe mobilizacje podczas wielkich i małych wojen XX wieku znacznie rozszerzyły tę formę komunikacji. Kolekcja «Twentieth Century: Letters of War» śledzi narodziny i koniec fenomenu korespondencji wojskowej na przestrzeni całego stulecia — od pierwszej wojny w Afryce Południowej, kiedy to stała się możliwa trwała korespondencja, do ostatniej wojny stulecia na Kaukazie Północnym, kiedy to korespondencja pisemna została ostatecznie wyparta przez komunikację telefoniczną. Stuletnia ekspozycja listów wojennych w zbiorze nie tylko pokazuje, jak przemiana wojny odbywa się na łamach listu, ale także ukazuje historyczną dynamikę gatunku listów wojennych. Kolekcja obejmuje wybór listów ze zbiorów prywatnych, archiwalnych i muzealnych, a także wcześniej publikowane, ale mało dostępne
Kolekcja obejmuje wybór listów z kolekcji prywatnych, zbiorów archiwalnych i muzealnych oraz wcześniej publikowanych, ale niedostępnych źródeł. Poza nielicznymi wyjątkami, pisma prezentowane są w całości, bez dowodów.
1. Sergey Ushakin. «Traktor przejeżdżający po psychice widza» (Wstęp)
2. John McKay. The Energy of Cinema: Process and Metanarrative in Dziga Vertov’s «The Eleventh» (1928) (translated from English by Ludmila Razgulina).
3. Emma Widdis. Socialist Senses: Cinema and the Creation of Soviet Subjectivity (tłumaczenie z angielskiego Nikolai Poselyagin).
4. Philip Gleissner. «Jakbym była naga, a nie bohaterka twojego filmu»: skandale «pornografii» z czasów pieriestrojki.
5. Natalia Klimova, Przezwyciężanie niewypowiedzianego: autyzm i filmowanie dokumentalne.
W centrum uwagi badaczy bloku znajduje się nie tyle sam ton emocjonalny filmu, co struktury percepcyjne, które umożliwiają powstanie tych filmów. Każdy z referatów jest ciekawą próbą analizy tekstów filmowych jako dokumentów zmysłowej historii Rosji radzieckiej i postsowieckiej. Treść filmów jest tu przyćmiona przez dokładne zbadanie metod organizacyjnych, technik i konstrukcji, poprzez które filmy te aktywują (lub przekształcają) tryby emocjonalne i reakcje afektywne.
Wprowadzenie 1
Costica Bradatan i Serguei Alex. Oushakine
I. Sierp, młot i maszyna do pisania
1 Idee przeciwko ideokracji: platoński dramat myśli rosyjskiej 13
Michaił Epstein
2 Asking for More: Finding Utopia in the Critical Sociology of the Budapest School and the Praxis Movement 37
Jeffrey Murer
3 Estetyka: Modus Vivendi w Europie Wschodniej? 53
Letitia Guran
4 Zmiana postrzegania Pawła Florenskiego w rosyjskiej i radzieckiej nauce 73
Clemena Antonowa
II. Heretycy
5 Totalitarne języki utopii i dystopii: Fidelius i Havel 95
Veronika Tuckerová
6 Philosophy and Martyrdom: The Case of Jan Patocka 109
Costica Bradatan
7 Antykomunistyczny orientalizm: przesuwanie granic Europy w pismach dysydentów 131
Natasa Kovacevic.
III. W poszukiwaniu (nowej) misji
8 Somatic Nationalism: Theorizing Post-Soviet Ethnicity in Russia 155
Serguei Alex. Oushakine
9 Bałkanizm i postkolonializm, czyli o pięknie widoku z samolotu 175
Maria Todorova.
10 Anxious Intellectuals: Framing the Nation as Class in Belarus 197
Elena Gapova.
IV. Wymyślanie nadziei na nowo
11 Upadek leninizmu i przyszłość wartości liberalnych 221
Vladimir Tismaneanu
12 «Polityka autentyczności» i/lub społeczeństwo obywatelskie 243
Ivars Ijabs
13 Mihai ¸Sora: Filozof dialogu i nadziei 261
Aurelian Craiutu
Indeks 287
O autorach
Oushakine, Serguei Alex. Trauma: Punkty. Ed. by S. Oushakine i E. Trubina. Moskwa: Ed. by S. Ed. by S. Ushakin and E. Trubin. Trubina, 2009. Drukuj. Streszczenie
Treść. Sergey Ushakin. Przedmowa. «Shall We Breathe this Pain?»: on Trauma, Memory and Communities . 5 1. PAMIĘĆ O BÓLU 1.1. Beth Holmgren. Nie szkoła naturalna: Rodzina Talnikow przez Panayeva . 45 1.2. Maria Litowska. «Utrzymywanie broni i amunicji w pełnym porządku»: wojny A. Golikowa w tekstach A. Gaidara . 73 1.3. Elena Rozhdestvenskaya. W Słowa i ciało: trauma, narracja, biografia. 108 1.4. Françoise Davoine, Jean Max Godière. Historia po drugiej stronie traumy . 133 1.5 Elena Trubina. Fenomen drugorzędności: między obojętnością a «zaprzeczeniem nieufności» . 171 2. WSPÓLNOTY STRAT 2.1. Sergey Mirny. Czarnobyl jako info-trauma . 209 2.2. Susan Ullberg, Paul Hart, Celeste Bos. The Long Shadow of Trouble: Public and Political Memory of the Disaster . 247 2.3. Kim Lane Scheppeli. Double Counting: Stories and Calculations after the Dubrovka Terrorist Attack. 276 2.4. Sergey Ushakin. Instead of Loss: The Materialisation of Memory and the Hermeneutics of Pain in Provincial Russia . 306 2.5. Jose Alaniz. Osobliwości śmierci narodowej: rosyjskie hospicjum . 346 3. TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZESZŁOŚCI 3.1. Eric Santner. Historia po drugiej stronie zasady przyjemności: refleksje na temat reprezentacji traumy . 389 3.2. Elsa Bair Guchinowa. Text of Deportation and Trauma in the Essays of Schoolchildren in Kalmykia . 408 3.3. Svetlana Alexievich. Czas na rękę: szczególne szczegóły jednego rytuału . 439 3.4. Robert Wessling. Nadson’s Death as Pushkin’s Doom: Exemplary Trauma, Media Death and the Poet of a «Sick Generation» . 471 3.5. Shoshana Felman. Ślepota prawa i jego form, czyli Dowody na niewidzialność . 516 4. HISTORIE DEZINTEGRACJI 4.1. Katie Caruth. Trauma, czas i historia . 561 4.2 Elisa Musaeva. Life After Life: Notes on the Search for the Meaning of Survival in Chechnya . 582 4.3. Catherine Merrydale. The Consciousness of the Collective: Trauma and Concussion in Twentieth Century Russia. 606 4.4. Elena Baraban. Wojna w kinie: samotność traumy na tle zbiorowości . 631 4.5. Petar Ramadanovich. Jak zostałem Amerykaninem: kiedy siły NATO zbombardowały moje miasto . 658 5. DZIEŁO ŻAŁOBY 5.1. Omer Bartov. Trauma i nieobecność po 1914 roku . 687 5.2. Andrey Shcherbenok. «Spójrz na Lenina, a twój smutek rozproszy się jak woda»: estetyka traumy u Dziga Vertova . 704 5.3. Kaja Silverman. Trauma historyczna i męska podmiotowość . 723 5.4. Mark Lipovetsky. «I puste miejsce na resztę»: trauma i poetyka metaprozy w «Znaku Egipskim» O. Mandelsztama . 749 6. RYTY MOWY 6.1. Juliet Mitchell. Trauma, uznanie i miejsce języka . 785 6.2. Irina Sandomirsky. Świat na opak, życie przez dotyk: historia małej O. . 809 6.3. Elena Gapova. Miłość jako rewolucja, czyli «Mimo Gramsciego» Poluta Bodunova . 840 6.4. Gayatri Chokravorty Spivak. Terror: mowa po 9-11 . 864 PUBLIKACJA Elena Trubina. Urazy mnogie . 901 INFORMACJE O AUTORZE . 912 INDEX . 920
Wstęp: «Nie mamy Ojczyzny!». Rozdział pierwszy: Repatriacja kapitalizmu: Fragmentaryczne społeczeństwo i globalne powiązania. a. Ścieżki i szlaki postsocjalistycznego kapitalizmu b. Money, Cycles, and Moral Dilemmas c. «Każdy kłamie, każdy kradnie» d. «Tak po prostu nie może być» e. «Historia już cię kocha!» f. Wartości nieuwarunkowane vs. jednostki uwarunkowane g. «Historia nie polega na zdobywaniu» h. Dlaczego Rosja to nie Ameryka i. Region w niebezpieczeństwie j. Wystarczająco ogólna teoria rządzenia
Oushakine, Serguei Alex. Поле пола. Сборник статей . Vilnus: Europejski Uniwersytet Humanistyczny, 2007. Print. 170-2039995. pdf

Качественное удаление волос! Волоски становятся все незаметнее...
10 часов назад
Идеальный макияж без эффекта маски
9 часов назад

8 часов назад
Cанацин – 2 капсулы в день очистят от паразитов раз и навсегда!
8 часов назад

Муж бросил пить! Легкий способ убрать алкоголизм на дому
10 часов назад
Идеальный макияж без эффекта маски
6 часов назад

Читайте также